CASAL DE BARRI
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS

EL CASAL DE BARRI ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (EAMP) ÉS UN EQUIPAMENT DE TITULARITAT MUNICIPAL GESTIONAT PER LA FEDERACIÓ D’ENTITATS DEL CLOT-CAMP DE LARPA A TRAVÉS D’UN MODEL DE GESTIÓ CÍVICA.

COMPROMÍS AMB L’ENTORN

L’EAMP és un centre especialment vinculat al territori. El seu camp d’acció més immediat és la zona del Camp de l’Arpa, del que ha esdevingut un punt de trobada tant del veïnat com de les entitats. La prioritat ha estat sempre esdevenir un espai obert a acollir, facilitar i desenvolupar activitats i propostes promogudes directament per a les persones del seu entorn. Tot plegat contribueix a dinamitzar i cohesionar el teixit social de la zona.

EQUIPAMENT DE PROXIMITAT

El Casal aposta per una programació de proximitat. Per una banda, ofereix una programació cultural generalista com exposicions, xerrades, tallers, activitats obertes i/o audiovisuals. Per l’altra, facilita l’accés a tothom a serveis diversos.
L’evolució de l’espai ha propiciat la creació de dinàmiques d’interrelació entre el veïnat que han generat una interessant xarxa d’intercanvi de coneixements. La implicació de les persones vinculades i la predisposició del centre han afavorit la creació grups de persones i activitats estables que retroalimenten la programació del Casal.

IMPLICACIÓ AMB L’ASSOCIACIONISME

El suport a l’associacionisme és un dels pals de paller de l’equipament. L’EAMP treballa per dotar de recursos útils a les entitats del barri, a més de col·laborar activament en la coordinació de les activitats que generen. Esdevé un espai de cohesió del moviment associatiu, garantint el seu futur i legitimant la capacitat d’acció de la societat civil.

LA CONVERSIÓ DE L’ESPAI

El Casal de Barri s’emplaça als antics terrenys dels laboratoris Uriach; una empresa farmacèutica que va instal·lar part de les seves instal·lacions al barri del Camp de l’Arpa, ocupant als anys 60 tota una illa de cases (c. de Nació, c. de Degà Bahí, c. de Ripollès i c. de Muntanya).

El conjunt d’edificacions actual ha mantingut l’estètica dels antics laboratoris, respectant, fins i tot, l’estructura d’un d’ells. L’Ajuntament de Barcelona va adjudicar de manera directa i a través d’un conveni de col·laboració la gestió d’un dels locals del complex a la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa. Al gener de 2008 l’EAMP va obrir les portes com a annex del Centre Cultural la Farinera del Clot. La intenció era dinamitzar la zona del Camp de l’Arpa, on fins aleshores no hi havia pràcticament cap equipament dedicat a la cultura i al lleure. Va funcionar com a tal fins el gener de 2013 que va passar a ser un casal de barri.

SERVEIS
  • Punt d’informació i atenció al ciutadà
  • Cessió d’espais
  • Servei de wi-fi
  • Sala d’estudi amb lliure accés a ordinadors i internet
  • Servei d'impressió i de fotocòpies
  • Espai de trobada
  • Punt d’intercanvi de llibres i punts de llibres
  • Taulell d’anuncis laborals
GRUPS DE L'EAMP