ESPAIS

SOL·LICITUD DE CESSIÓ D'ESPAIS I/O EQUIPS

 
HORARI OCUPACIÓ SALA
HORARI DE L'ACTIVITAT
DATA DE L'ACTIVITAT
INICI
FINAL
INICI
FINAL

* L'horari d'ocupació de la sala ha d'incloure el temps previ i posterior per la preparació de l'acte.